1800-talshuset uppe på höjden

Gården vid vägens slut – 103 hektar med pool och jakträtt

Mangårdsbyggnad i två plan, uppförd under andra halvan av 1800-talet med ljus fasad och sadeltak. Gårdscentrum ligger fint placerat på en höjd med skogen inpå knutarna och här finns, förutom mangårdsbyggnaden från 1860-talet, moderna ekonomibyggnader i…

Text: HELENA KARLSSON Bild: LRF KONSULT

Share