20 000 besökare sedan starten

Sven-Peter Sörensson mottar priset som den 20 000:e besökaren på Zarah-museet av Brigitte Pettersson, Zarah Leansers sekreterare, och Lars-Olof Johansson.

VIKBOLANDET (LT)

Så har då den 20 000:e besökaren varit på Zarah Leander- museet i Häradshammar på Vikbolandet. Museet öppnade 2007 och hade första året cirka 4 000 besökare. Året därpå cirka 3 000 besökare och därefter har det rört sig runt 1 400 besökare per år.

År 2010 i december kom den 10 000:e besökaren och nu var det alltså dags för den 20 000:e som var en av 20 i en gruppresa från Örebro.

Text och bild: LARS-T JACOBSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908

Share