270 gode män

Alexander Florman (M) är ordförande i den politiskt tillsatta överförmyndarnämnden.

Alexander Florman (M) är ordförande i den politiskt tillsatta överförmyndarnämnden.

SÖDERKÖPING (LT)

Sedan ett år tillbaka finns det en överförmyndarnämnd i Söderköpings kommun med ordförande Alexander Florman (M) och där även Katarina Karlberg (C) och Sonny Knutling (S) ingår. Handläggare är Camilla Ewerfält som numera jobbar heltid mot tidigare 75 procent.

Orsaken till Ewerfälts arbetstidsökning är de 70 ensamkommande ungdomarna som har var sin god man.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160527

Share