Juryn består av Carl G Nilsson, Bengt Petersson, ordförande i hushållningssällskapet, Gunilla Aschan, hushållningssällskapet och Andres Norlén, Länstidningen. Ordförande i Juryn 2018 är Länstidningen Östergötland. 

Share