Jordbruken hårt drabbade av vildsvin

Anders Wettrin, LRF, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD, och Peter Holmberg, jordbrukare, är några av de som ville diskutera den problematiskt stora vildsvinsstammen.

Skadorna som vildsvin orsakar är mycket stora och kostnaden uppgår till 660 miljoner. Jordbruken drabbas hårt. Magnus Oscarsson (KD) bjöd jordbrukare, jägare och jordägare till ett möte om den alltför stora vildsvinsstammen.

– Var jag än är i södra och mellersta Sverige tar alla upp det här med vildsvinen, säger riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Fåglar och guckuskor

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Våren har nyss passerat och vi är inne i sommarmånaden juni, midsommaren närmar sig med stormsteg. Våren har som vanligt gått i fågelskådningens tecken med bland annat orrspel en tidig morgon på Kärnskogsmosse. Inte mindre än 17 orrtuppar spelade på mossen inför några få hönor.

Ljungpipare och grönbenor med flera arter fanns också på Kärnskogsmossen. På vägen dit passerade vi en tjäderhöna som vi kunde fotografera på ganska nära håll.

Text och akvareller: GREGER JOHANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Nära gastronomi, natur och kultur

Enskilt läge med egen strand i två sjöar. Bostadshus från 1800- talet, ekonomibyggnader, 72 hektar mark varav 70 är skog. Goda jaktmöjligheter finns. Välkommen till Halvardstorp 1:3 som är veckans gård till salu.

Share

KU överens om att påpeka brister

I måndags debatterade konstitutionsutskottets granskning av regeringen. KU har i över 200 år granskat att regeringen och dess medlemmar i sin ämbetsutövning har följt grundlagarna och andra lagar och regler som styr regeringsarbetet. KU:s granskning är formell. Frågan är inte om en viss åtgärd är politiskt önskvärd eller inte, utan om gällande regler har följts när beslutet fattades eller åtgärden företogs.

Denna granskning av anmälningar som lämnats in av riksdagsledamöter gör KU varje vår. Alla anmälningar som kommit in senast i slutet av januari granskas innevarande vår, medan anmälningar som kommer in senare granskas nästa vår.

Genom åren har det med jämna mellanrum uppstått en debatt om KU:s påstådda politisering. Vissa år har motsättningarna i utskottet varit stora och lett till ett antal ställningstaganden som partierna inte kunde bli överens om. 2015 och 2016 års KUgranskningar var därför historiska, eftersom KU då var i princip helt enigt över alla parti- och blockgränser om sina slutsatser.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Äppelträd i Östra Ny

Ett äppelträd av sorten Gratia är nu planterat i Östra Ny.

Ett trettiotal personer kom på torsdagen till Östra Ny kyrka för att vara med om något historiskt. Biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, hade den 23 maj inbjudit hela stiftets alla kyrkoväktare och kyrko- och fastighetsansvariga till Biskopsgården i Linköping.

Från Östra Vikbolandets pastorat deltog kyrkoväktare Robert Zitman. Där fick de närvarande vara med och plantera det första äppelträdet av den nya sorten Gratia i biskopens egen äppellund.

Text och bild: Lisbet Paulsson
Kyrkvärd i Östra Ny

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Lantbrukardag vid Evertsholm

Evertsholms gård strax utanför Söderköping var värd för årets Greppa näringens lantbrukardag. Jan Siverskog informerade om gårdens grisproduktion.

SÖDERKÖPING (LT)

Evertsholms gård strax utanför Söderköping var värd för årets Greppa näringens lantbrukardag. Jan och Catrin Siverskog bedriver framgångsrik grisproduktion och de blev Årets Östgötabonde 2013.

Länsstyrelsen, med Maria Källming i spetsen, höll i arrangemanget tillsammans med Hushållningssällskapet. Ett 70-tal personer hade anmält sin närvaro.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Ett samråd för synpunkter

Skogschefen Tony Andreasson med assistans av vd Jonas Nilsson visar på kartan för intresserade representanter från ÅIF om avverkningens omfattning.

ÅTVIDABERG (LT)

Baroniet Adelswärd AB hade bjudit in intresserade att komma till elljusspåret för att få information om en planerad föryngringsavverkning i anslutning till elljusspåret.

Åtta personer inklusive två representanter från Baroniet Adelswärd AB, vd Jonas Nilsson och skogschefen Tony Andreasson infann sig.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Ett klokt nej från riksdagen

Det är en proposition som aldrig borde ha lagts fram till riksdagen. Kritiken redan innan var massiv. Ändå valde regeringen att gå vidare med förslaget att stoppa landstingen från att överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Redan från början har det varit klart att det är förslag som har försökt lösa ett problem som inte finns med en metod som riskerar att skada svensk sjukvård.

Idag finns det ingen formell reglering om vilka sjukhus som är universitetssjukhus, ändå är samsynen bred om vilka dessa sjukhus är. Det är de som är kopplade till universitet med läkarutbildning: Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Universitetssjukhuset Örebro.

Inte i något landsting eller någon region förekommer det överhuvudtaget diskussioner om att lägga ut hela driften av något av dessa sjukhus på en privat aktör som framgångsrikt har gjorts med S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Naturens bredd i Rimforsa

Motiven i Naturfotografernas jubileumsutställning är många. I ett rum visas fågelmotiv.

RIMFORSA (LT)

85 bilder av 85 fotografer i olika åldrar och från hela Sverige med skiftande uttryck, stil och motiv. Det är Naturfotografernas jubileumsutställning som hittat till Kinda och Rimforsa.

När man gått runt och tagit in alla de fantastiska fotografierna så inser man att naturfoto spänner över ett brett fält – från djur, natur, kultur och till och med flygplatser.

Text och bild: JAN HULTMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Torpvandring vid Hults gård

Sven-Åke Svensson och Göran Hellqvist sätter dit en torpinventeringsskylt vid Braskhult under Hult.

NYKYRKA (LT)

Det samlades ett 30-tal deltagare när Västra Ny hembygdsförening lade en torpvandring vid Hults gård inte långt från Medevi. Föreningen skulle sätta ut ytterligare två torpskyltar utöver de 184 man redan satt ut i Västra Ny socken.

Kvällen kunde ha varit varmare, men det avskräckte inte besökarna.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share