Fartfylld dans i vintershow

Det var fart och fläkt över Dansverkstans vintershow i Valdemarsviks Folkets hus.

VALDEMARSVIK (LT)

Dansverkstan i Valdemarsvik har haft en fartfylld vintershow i Folkets hus. Ett helt gäng dansare i olika konstellationer visade upp en del av vad de lärt sig.

Välkomnade gjorde kulturchefen Gun Töllefsen och programmet leddes av dansläraren Matilda Ingeson.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

ARV vill få tusen medlemmar

Roland Törnqvist, Mikael Ernst, Tommy och Måns Sunesson under möte om att rädda Vättern.

ÖDESHÖG (LT)

Det är fredag kväll och möte i klubbstugan hos Hästholmens båtklubb. Mötet är gemensamt för båtklubb och fiskeklubb och Roland Törnqvist är inbjuden för att berätta om det aktuella läget när det gäller dricksvatten och miljö i Vättern.

Miljöministern är inviterad för att lyssna och lära men hon kan inte komma på grund av att hon är på ett möte i Istanbul.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Skogsgård på höglandet

Bostad med indragen fiber för bredband. Här finns flera ekonomibyggnader. 8 hektar mark där 4,3 utgör skog med god bonitet. Välkommen till Redeby Johans torp 1 som är veckans gård till salu.

Lodjur norr om Tjällmo

Lodjuret som Monika Karlsson och henns man stötte på
var helt orädd. Monika hann både fotogrera och filma med sin mobil. Bild: MONICA KARLSSON

MOTALA (LT)

En märklig syn mötte Monica Karlsson, Skönnarbo, när hon var på väg i sin bil till Motala. Ett ovanligt djur gick på vägen framför henne.

Monika hade först svårt att avgöra vad det kunde vara. Var det en räv eller vad var det? När djuret kom närmare såg hon dock att det var ett lodjur.

Text: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Sexvåningshus firades

Alla som arbetar samlade framför bygget som flaggar för taklagsfest.

NORRKÖPING (LT)

Det byggs en hel del också i Norrköping. Nu har Bygg GG i Norrköping AB haft taklagsfest på ett bygge av två bostadshus på sex våningar där hus nummer ett nu har fått upp takstolarna. Alla lägenheterna är sålda.

Nybygget ligger på den före detta parkeringsplatsen mellan sporthallen och Albrektsvägen helt nära E22.

Text och bild: LARS-T JACOBSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Ny plan för markanvändning

– Vi har från centerns håll försökt påverka för att bevara jordbruksmark så långt som det har varit möjligt, säger kommunalråd Karin Jonsson (C).

NORRKÖPING (LT)

Norrköping växer, inte bara i stadskärnan utan även i dess utkanter. Stora företagsetableringar behöver mark och nu har de styrande partierna i Norrköpings kommun lagt fram och presenterat sin gemensamma plan för framtiden. Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköping berättar hur tankarna kring markanvändningen löpt.

– Grunden för förslaget är att Norrköpings växer väldigt kraftigt och det behövs mer mark. Både till företag men också för att det behövs mer bostäder.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Hållbar arbetspendling

I projektet om hållbar arbetspendling ska privatpersoner få prova på att åka elbil, elcykel eller ellastcykel.

ÅTVIDABERG (LT)

Åtvidabergs kommun har fått ett betydande bidrag från Energimyndigheten till en utökad energi- och klimatrådgivning. I summan om 700 000 kronor är 200 000 avsatta för ett projekt om hållbar arbetspendling.

Energimyndigheten ger totalt 700 000 till Åtvidabergs kommun för utökad energioch klimatrådgivning. Medlen ska dels användas till projekt för hållbar arbetspendling, 200 000, och resterande 500 000 till företagscoachning för energieffektivisering.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: JOAKIM SVENSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

En liten pärla vid vägen

Sydvästra stranden av Hackelboö. Den ljusa ön till vänster i mitten av bilden är Fläsklösen.

KINDA (LT)

Även den här tiden på året erbjuder Hackelboö en angenäm upplevelse. Att vistas här betyder inte nödvändigtvis bad och solande. Man kan ta en paus från 34:ans trafik eller bara åka hit för en stunds skön avkoppling.

Det är en plats de flesta har åkt förbi, en plats de flesta fortsätter att åka förbi, men också en plats som en del faktiskt åker till. Hackelboö mellan Brokind och Rimforsa erbjuder långt mer än den rastplats som finns där.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Se över systemet med gode män

Runt om i landet finns personer som på sin fritid ställer upp som gode män. Kanske är det på grund av behovet hos någon nära, kanske var det viljan att göra något konkret för ett bättre samhälle som gjorde att man tog på sig uppdraget som god man.

En god man får den som inte är myndig och saknar förmyndare eller andra som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Uppdraget kräver en hel del, både vad gäller kunskaper om samhället och omdöme. Det handlar inte bara om att sköta ekonomi, utan också sådant som kontakter med myndigheter, boenden och vård.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Nygammalt hantverk visades

Marianne Carlsson utstrålar entusiasm över sitt hantverk.

MANTORP (LT)

Många minns säkert när det stickades och stoppades strumpor i var och varannan stuga. Däremot är det nog inte lika många som minns när sockor skapades på socksticknings-maskiner av exempelvis märket Viktoria.

Tisdagen den 6 december på biblioteket i Mantorp kunde man emellertid se hur detta gick och går till.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113