Alla vinner på bra arbetsmiljö

Begreppet ”arbetsbrist” är för många mer ett hån än en beskrivning av en faktisk situation. Det är knappast på grund av arbetsbrist alla tjänster försvunnit från arbetsplatser, både offentliga och privata, genom åren. Arbetsuppgifterna finns oftast kvar men ska klaras med färre anställda.

Detta har pågått så länge de flesta av oss kan minnas och en konsekvens av det allt mer pressade arbetslivet är att många inte tror att de ens ska orka jobba fram till pensio-neringen. Att vi behöver fler som jobbar längre är både denna och den föregående regeringen ense om. Men bara den förra klassades genom detta påpekade som slavdrivare helt utan verklighetsförankring.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160212

Share