Alltid klimatsmart på Dacke

”Vi har vårt tänk i närodlat och att ta tillvara allt och här kastas inget i onödan”, säger Natali, Arvid, Ebba, Emma och Max.

MJÖLBY (LT)

Under hållbarhetsveckan den 2-8 oktober i Mjölby arrangerades en lång rad evenemang, samtliga med fokus på att aktualisera ett engagerat miljötänk. Dackeskolans restaurang hade det klimatsmarta och närodlade som tema i veckan.

Serveringslärare Janne Lillegård betonar att restaurangskolan alltid har det klimatsmarta i fokus.

Bild och text: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share