Allting ska bort, bort, bort

Tre maskiner som lämpar sig för snöröjning. SM-Entreprenad sköter detta i Söderköping.

Tre maskiner som lämpar sig för snöröjning. SM-Entreprenad sköter detta i Söderköping.

SÖDERKÖPING (LT)

Söderköpings kommun har lagt ut snöröjningen på entreprenad sedan ett antal år tillbaka. SM-Entreprenad AB (nedan kallat SM) är inne på sin andra period som omfattar 5+1+1 år. Numera har man hand om hela biten vilken omfattar gata, park, fastigheter och vattenoch avlopp (VA).

På vintern innebär det snöröjning och sandning även för kommunens fastigheter. I ytterområdena, typ Östra Ryd, Mogata, S:t Anna och Västra Husby är det lokala aktörer som sköter om den vita varan.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160129

Share