Andreas Norlén besökte Kisa

Eva Holm, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Björn Hoflund (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Kinda, Christer Segersten (M), Andreas Norlén (M), ordförande i KU och Kai Suurhasko, flykting- och integrationssamordnare.

KISA (LT)

Riksdagsmannen och tillika ordföranden i konstitutionsutskottet, Andreas Norlén (M), besökte Kisa. Ämnena som diskuterades med lokala politiker och tjänstemän var förebyggande av våldsbejakande extremism och integration.

När den östgötske riksdagsmannens och tillika ordföranden i konstitutionsutskottet, KU, Andreas Norlén (M), besökte Kisa var det de länkade ämnena integration och förebyggande av våldsbejakande extremism som stod i fokus.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170714

Share