Anrik station

Finspångs första järnvägslinje banade väg för omfattande östgötskt jänvägsnät

När Finspång fick sin första järnvägsförbindelse till Pålsboda 1874, stod stationshuset redan klart. Arkitekt var Axel Kumlin, en av den tidens mest kända och anlitade arkitekter.

FINSPÅNG (LT)

Finspångs första järnvägslinje banade väg för säkrare varutransporter och ett förgrenat järnvägsnät med utökade sträckor. En lönsam östgötsk sammanslagning när det begav sig. Säg järnvägar – och för de flesta strömmar säkerligen varierande bilder omkring i minnesbanken. Tågset…

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share