Ansträngt läge i Norrköping

Sophia Jarl (M) hoppas att Linköpings kommun kommer att ta emot fler asylsökande flyktingar för att underlätta trycket på Norrköping.

NORRKÖPING (LT)

Bland kommunerna i Östergötland är det Norrköping som haft det övergripande ansvaret gällande flyktingmottagandet. Nu vill Norrköpings moderater att fler kommuner under år 2017 ska ta ett större ansvar i mottagandet av asylsökande och att inga fler flyktingar ska komma till kommunen via anvisningslagen ABO.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) ser mycket allvarligt på det ansträngda läget som råder i kommunen.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning i papperstidningen 161209

Share