Äppelträd i Östra Ny

Ett äppelträd av sorten Gratia är nu planterat i Östra Ny.

Ett trettiotal personer kom på torsdagen till Östra Ny kyrka för att vara med om något historiskt. Biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, hade den 23 maj inbjudit hela stiftets alla kyrkoväktare och kyrko- och fastighetsansvariga till Biskopsgården i Linköping.

Från Östra Vikbolandets pastorat deltog kyrkoväktare Robert Zitman. Där fick de närvarande vara med och plantera det första äppelträdet av den nya sorten Gratia i biskopens egen äppellund.

Text och bild: Lisbet Paulsson
Kyrkvärd i Östra Ny

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share