Återskapat 1700-tal vid torget

Madame betalade skatt för hemmets ljusinsläpp

I Bergslagsgården inhystes ett av rikstagens utskott vid ståndsriksdagen år 1769. Fastigheten som madame Eckhoff lät uppföra omkring år 1740 har också varit en av Norrköpings första Konsumbutiker under 1930-talet.

NORRKÖPING (LT)

Där Kungsgatan, Västgötegatan och Bredgatan sammanstrålar finns Skvallertorget, en knutpunkt i Norrköping som under 1600-talet hade ett handelstorgs karaktär. Den mest uppseendeväckande byggnaden vid Skvallertorget är det röda trähus som med sin exteriör antas vara byggt…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share