Att blötlägga en brygga

Årlig begivenhet genomförd ”en mörk kväll”

”Vi får satsa på en ny slägga nästa år. Men däcket håller!” Med släggan i högsta hugg: Per-Olof Rydh, för många kanske känd som Stigas före detta vd.

TORPA (LT)

En brygga ska läggas i. Fyra män är satta att göra det. I procession rör de sig framåt. Nedför en trappa, längs en stig, i dallrande majhetta, genom en kohage. Mot vattnet. Den årligen återkommande begivenheten har tagit sin början. Per-Olof Rydh har tagit täten. Han bär …

Text och bild:KRISTIN KRAMER

Share