Att uträtta stora ting av lite

Missionsläkaren och jazzmusikern Erik Erichsen lockade fulla hus

Det var fullsatt i lokalen när Ydrebon Erik Erichsen talade om sin läkarmission.

YDRE (LT)

Senhösten 2017 fick drygt 170  intresserade, på grund av ett datafel, lämna Asby föreläsningsförening utan att ha fått lyssna till missionsläkaren Erik Erichsen. Men nu våren 2018 har de 170 och många fler fått chansen att, inte bara via bilder och..

Text och bild: BERNT KARLSSON

Share