Avloppsöversynen halvvägs

Kommunen inventerar under en tioårsperiod

ÅTVIDABERG (LT)

Den fastighetsägare som har ett enskilt avlopp, alltså inte anslutet till det kommunala bolaget Åtvidabergs Vatten AB, ansvarar själv för sin avloppsanläggning. En översyn av enskilda avlopp pågår och man ser främst till fastigheter med installerad wc.

Inom Åtvidabergs kommun pågår en översyn av enskilda avlopp. Eftersom det finns uppemot en miljon små avlopp eller enskilda avlopp i Sverige är statusen på dem viktiga för miljön.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203

Share