Balansera mera – fall mindre

De båda killarna, Gabriel Forsberg och Theodor Hasselblad, var ute på VFU,  Verksamhetsförlagd Utbildning, och genomförde ett test som här Lisen Larsson provar på.

RINGARUM (LT)

Ett 25-tal intresserade hade mött upp i skolans matsal i Ringarum, när det gavs information inom kampanjen Balansera mera, med underrubriken, Tips och råd för att förhindra fallolyckor.

För informationen stod fysioterapeuten Liselotte B Danielsson, arbetsterapeuten Sofia Johansson samt de båda studenterna från Linköpings Universitet, Gabriel Forsberg och Theodor Hasselblad.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171027

Share