Beredskap mot extremismen

Träffas var sjätte vecka för analysera läget

Riksdagsman Andreas Norlén (M), tillsammans med de lokala partiföreträdarna Per Hollertz och Anna Nilsson, besökte Fabriken och diskuterade frågor kopplade till våldsbejakande extremism

VALDEMARSVIK (LT)

Riksdagsman Andreas Norlén (M) reser runt i länet en hel del och en företeelse han undersöker i de olika kommunerna, är arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Antingen detta är kopplat till vänster-, höger- eller islamisk sådan. – Säpo säger att detta är en…

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share