Bilder från en romsk vardag

Tre kvinnor agerar under programmet – Edit Wass, Viola Ingvarsson och Terez Porkolab.

ÖDESHÖG (LT)

Många har en uppfattning, några gör också något. Alla ser vi människor från Rumänien, som sitter på marken i ur och skur utanför våra butiker.

Några av oss ger dem en tjuga eller några kronor, andra hälsar eller hälsar inte och går snabbt förbi. Hur de har det eller hur det är i Rumänien vet vi inte mycket om.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share