Biologisk mångfald gynnas

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Nicklas Jansson med Frida Nilsson bredvid sig, informerar om arter som finns på reservatet.

ÅTVIDABERG (LT)

Lördagen den 25 augusti invigdes Åtvidsnäs naturreservat i ett samarbete mellan Åtvidabergs kommun, Länsstyrelsen i Östergötland och Brukskultur i Åtvidaberg. Ett 60-tal personer möttes på parkeringen för en liten promenad till invigningsplatsen. Innan de kom fram till…

Text: EMMA TRYSBERG Bild: CARINA GREIFF

Share