Bivänner firar ett sekel

Föredragshållaren professor Bengt Nihlgård vid en gammal halmkupa.

KUDDBY (LT)

År 1917 bildades Gåsätters bivänner. År 1928 bildades Rönö-Östra Ny biodlarförening och bytte ett par år senare namn till Björkekinds biodlarförening. Gåsätter bytte namn 1932 till Östkinds biodlarförening.

År 1967 var tiden mogen för att slå samman de båda föreningarna och så skedde vid ett extra årsmöte och det beslutades att namnet skulle vara Vikbolandets biodlarförening.

Text och bild: LARS-T JACOBSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170714

Share