Blir det äntligen en förbifart?

Några av de 60 anmälda åhörarna.

SÖDERKÖPING (LT)

Kommun- och regionpolitiker,  tjänstemän  och företagare hade  möte om E22 och Ostlänken  i aulan i kommunhuset  i Söderköping.  Stora förhoppningar  finns att E22-  förbifarten ska finnas  med i den nationella  plan som Trafikverket  presenterar för perioden  2018-2029.

Alla inblandade parter tror  att det inte längre finns någon  återvändo för att förbifarten  inte ska bli verklighet efter 50  år av diskussioner.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170922

Share