Bo i unik miljö

gts243

Kulturmiljö av unik sort, bostadshus från 1780, före detta mangårdsbyggnad, gäststugor, loftstuga, ladugård med mera i oskiftad by. Även höga naturvärden finns i den sjönära bygden. Välkommen till Långserum där veckans Gård till salu är belägen.

Vid sjön Yxningens södra sida, fågelvägen några hundra meter från stranden, är den lilla och unika byn Långserum belägen. När man annars pratar om unika miljöer så snuddar omdömet endast vid det som finns här.

Yxningen är en djup källsjö med ett uppmätt djup på 74 meter, 84 meter enligt Länsstyrelsen, på det djupaste stället. I sjön finns även över sjuttio öar. Vattnet uppges vara så klart och rent att många boende vid sjön dricker det direkt som det är. Fiskbeståndet inkluderar öring, röding, gullspångslax, abborre, lake, gädda, ål, bäcknejonöga, nissöga och stensimpa samt kräftor.

Strax nordväst om byn finns ett naturreservat med höga naturvärden. Här finner man urskogslik skog och sällsynta arter. På vissa platser i det 47 hektar stora reservatet stupar berget 70 meter ned mot sjön.

Enligt Länsstyrelsens uppgifter består byn Långserum idag av ett tjugotal timrade hus. De flesta av dessa är uppförda 1780-1840 medan den äldsta byggnaden, en loge, är från 1500- talet. Det finns mängder av dokument och nedteckningar om bygden, människorna och villkoren. En kuriositet är att byn inte fick elektricitet förrän 1955. Länge var skogens stora rovdjur, varg, lodjur och björn, en verklig fara för människorna. Därför grävdes varggropar och man bedrev skyddsjakt.

I verket Yxnerum en hembygsbok, finns bland annat berättelser från Karin Hellström, som själv bott i Långserum. Den långa skolvägen hon fick gå när hon började i Slättmo skola 1916 var dålig och på den fanns dessutom en passage över Trollbäcken där något, ingen visste exakt vad, hade hänt för länge sedan. Där gällde det att passa sig. Hennes farfar, Johan i Mossbo, började vid sågen när han kom till Långserum. Snart fick han andra sysslor då han ansågs besitta övernaturliga krafter för olika slags helande. Med tiden blev han självlärd djurläkare, men det hindrade inte honom från att även bota människor.

Veckans gård är en del av Långserum. Man skulle nästan kunna kalla bostaden och den intilliggande sidobyggnaden för en sorts parhus då båda är bostadshus och har motsvarande arkitektur. Bostadshuset från 1780 har genomgått en varsam renovering. Det har tre rum och kök. Huset värms med vattenburen värme samt eldstäder. Sidobyggnaden har även den tre rum och kök samt två sommarrum på vinden.

Tio femton meter från bostaden och på tomten finns den gamla huvudbyggnaden med tre rum och kök i bevarat1800-talsskick. Den används idag endast till sommarbostad. För den historiskt intresserade erbjuder det här huset närmast en skattgömma av inblickar i den tiden.

Ladugården, vars byggnadsteknik är en uppvisning i sig, har under många år använts som museum där en mängd föremål från byn och bygden förevisats. Här finns även ett stall. Till gården här även mindre ekonomibyggnader och två stycken K-klassade hölador i timmer. En loftstuga samt två gäststugor finns också på gården.

Den som söker ett boende i en sällsynt unik kultur- och naturmiljö kan knappast finna en mer passande plats att satsa på. Långserum är ett stycke levande historia att bo och verka i och att njuta av.

Text: BO BÄCKMAN

Share