Bördiga slätten

Sid 21 GTS

Bostadshus, dock inte mangårdsbyggnaden, och alla ekonomibyggnader följer köpet. 156 hektar prima åker och boniteten är hög på de 46 hektar skog som hör till. Mycket bra kräftfiske finns. Välkommen till Vallerstad som är veckans gård till salu.

Den sköna slättbygden i västra länsdelen med sina bördiga åkrar, vidsträckta vyer, ett ljus som stundtals kan vara nästan överjordiskt vackert och dramatiskt, en rik kulturbygd med medeltida kyrkor och socknar, stora som små gårdar, lantbruk… ja, det är en bygd med mycket.

Vallerstad socken utgörs av en utpräglad jordbruksbygd med sex stycken ingående byar. Bland dessa finns Vallerstad kyrkby. Själva namnet Vallerstad är gammalt och finns nämnt i källor från 1300- talet, fast då med skrivningen Walderstadh.

Redan på 1100- eller 1200-talet fanns en kyrka här. Det är den äldsta kända på platsen men det utesluter inte att det funnits någon enklare innan dess. Som på många andra platser revs den gamla kyrkan för att ersättas med en större. Den man kan se idag är under åren 1832-33 uppförd av ingen mindre än den välkända östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Kyrkan är såväl exteriört som interiört välbevarad då endast en restaurering skett sedan den byggdes.

Veckans gård, Vallerstad, är belägen nordost om Skänninge. Det är en spannmålsgård med en areal om 156 hektar prima åker. Skiftena är välarronderade. Till den totala arealen om 215 hektar hör även 46 hektar skog med hög bonitet.

De av fastighetens byggnader som ingår i försäljningen är Frälsegården, en arbetarbostad med två lägenheter, tre enklare sommartorp och samtliga ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden ska behållas av säljaren och den är under avstyckning.

Bostadshuset Frälsegården är i 1 ½ plan med en boyta om 174 kvadratmeter, inrymmer två lägenheter. De är båda på tre rum och kök och har en enkel standard. Boarean är enligt taxeringen 174 kvm. Huset värms med luftvärmepump och vattenburet system. Byggnaden har både in- och utvändigt stora renoveringsbehov.

Tre torpstugor med egna uthus hör till fastigheten. De är i 1 ½ plan med två rum, hallar och kök. Standarden uppges vara mycket enkel men alla har indraget vatten och el, dock inte wc. Två av torpen är uthyrda för sommarboende.

Ladugården har en yta om 560 kvad – ratmeter och är inredd för köttdjur. Djurproduktionen på gården upphörde för många år sedan. I byggnaden finns loge, höhiss med mera. Två tillbyggnader i vinkel för förvaring av maskiner och annat finns men är i sämre skick.

På gården finns även traktorgarage, gårdsverkstad, torkanläggningen och sådant som behövs för produktionen. Här finns även ett äldre magasin i 3 plan med en byggnadsyta om 170 kvadratmeter. Magasinet är med sin traditionella stil en atmosfärgivande byggnad.

En jaktstuga om 55 kvadratmeter finns på fastigheten. Den inrymmer en storstuga med öppen spis, köksdel, sovrum, dusch med mera. Jakten följer köpet liksom 700 meter bra kräftfiske i Skenaån samt Födekullabäcken.

Vallerstad är en bra produktionsgård med bördiga jordar i anrik kulturbygd. Gården erbjuder också kräftfiske av stora mått, härliga torp, jakt och en hel del annat för den som önskar.

Text: BO BÄCKMAN

Share