Bostadsbrist för äldre på landet

Sven-Åke Andersson (til vänster) och Curt Andersson berättade om möjligt byggande av ägarlägenheter i Östra Husby.

Sven-Åke Andersson (til vänster) och Curt Andersson berättade om möjligt byggande av ägarlägenheter i Östra Husby.

VIKBOLANDET (LT)

Det är ont om bostäder i hela Sverige och särskilt saknas bostäder för äldre på landsbygden. Pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO, SPRF, SKPF och Norrköpings kommuns nämnder ingår i Kommunala pensionsrådet (KPR) som tillsammans försöker hitta lösningar till nybyggnation på Vikbolandet.

Från SPF seniorerna deltar Curt Andersson och Caisa Berglund i KPR och man har arbetat med frågan i flera år. En två år gammal enkät där intresset för äldrebostäder var stort ligger till grund för gruppens agerande.

Text och bild: KUFVER STINA JAKOBSSON LARS T JACOBSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160520

Share