Bygget av Valla Berså pågår

Valla Berså är Linköpings första flerbostadshus i KL-trä.

LINKÖPING (LT)

Just nu byggs ett flerbostadshus i KLträ i Johannesbergsparken. Martinsons levererar träet till bygget. Valla Berså ska bli Linköpings första flerbostadshus i trä. Miljö och hållbarhet präglar Valla Berså hela vägen.

Vid Johannesborgsparken i Linköping, nära kyrkogården, uppförs nu stadens första flerbostadshus i KL-trä, Valla Berså. Det ska vara inflyttningsklart senhösten 2017.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning i papperstidningen 161216

Share