Café med historieberättande

Eva-Lotta Kalman håller boken Från slottsgemak till herrgårdskök av Gunilla Wärle i sin hand.

MOTALA (LT)

Under första helgen  i september kunde  vem som helst åka ut  och upptäcka Östegötlands  landsbygd. Det  är Region Östergötland  som står som arrangör.  Med bilagor i dagspressen  samt en väldigt bra  karta kunde man få  en inblick i de 122  företag eller föreningar  som öppnade upp sig lite extra denna helg.

Alla  resmål har bra vägbeskrivning  och flaggor vilket kan behövas  ibland.

Text och bild:  EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170922

Share