Ett samråd för synpunkter

Skogschefen Tony Andreasson med assistans av vd Jonas Nilsson visar på kartan för intresserade representanter från ÅIF om avverkningens omfattning.

ÅTVIDABERG (LT)

Baroniet Adelswärd AB hade bjudit in intresserade att komma till elljusspåret för att få information om en planerad föryngringsavverkning i anslutning till elljusspåret.

Åtta personer inklusive två representanter från Baroniet Adelswärd AB, vd Jonas Nilsson och skogschefen Tony Andreasson infann sig.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Möte mellan barn och gamla

Hillevi Säberg, biträdande förskolechef i centrala området och Helen Älvedal, förskollärare Sandtagets förskola.

ÅTVIDABERG (LT)

I augusti kommer de första förskolebarnen att besöka trygghetsboendet Trekanten. Det är ett första steg i det planerade utbytet mellan förskola och äldreomsorg. Generationer som umgås har mycket att ge varandra och det tar man nu tillvara.

Sedan flera år har det i olika sammanhang pratats om att barn och äldre borde få träffas över generationsgränserna.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share

Grundvattennivåerna låga

Vy över Yxningen från Hästenäs kyrkskog. Undrar du över grundvattenläget och försörjningen av vatten så finns information på hemsidorna för Länsstyrelsen, SMHI, SGU och krisinformation.se.

ÅTVIDABERG (LT)

Över ett stort område i landet är grundvattennivåerna låga eller mycket låga. I Åtvidaberg är grundvattnet lågt men här är det kommunala vattnet åtminstone i nuläget säkrat. Några som har egen brunn har dock redan börjat få problem.

SMHI, SGU, Länsstyrelsen med flera har ögonen på grundvattenläget. Det rapporteras varje vecka om oroande låga grundvattennivåer vilket kan leda till bevattningsförbud, problem för lantbruken med mera.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share

Salvedals utemiljö får ett lyft

Salvedal, som drivs av Yxnerums hembygdsförening, erbjuder en både unik och härlig upplevelse.

ÅTVIDABERG (LT)

Det är nästan alltid något på gång i Salvedal. Så vill man ha det, men det betyder också att man måste möta upp det stora antalet besökare. Nu satsar man extra på utemiljön och parkeringen utökas med femtio platser.

För den som passerat Salvedal på sistone och hållit ett öga på hur det ser ut är det kanske ingen nyhet att man jobbat mycket. Hembygdsgården med sina mycket gamla trähus är extra vacker nu.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share

Måltidsupplevelsen en helhet

Jenny Pettersson är kostchef i Åtvidabergs kommun och hon har inlett ett arbete för helhetstänkade kring måltiden.

ÅTVIDABERG (LT)

Hållbarhetsprogrammet som genomsyrar Åtvidabergs kommun berör även kost och måltid. Från den första juli kommer kostverksamheten att drivas i kommunal regi och det finns en genomtänkt strategi för måltiderna.

Länstidningen berättade före jul om att Åtvidaberg har fått en ny måltidspolicy under hösten. Bland annat finns ett hållbarhetsperspektiv för måltiderna. I måltidspolicyn finns också att måltidsverksamheten ska drivas av kommunen med start i sommar.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Fler bostäder måste byggas

”Vi måste få till bostäder i kommunen.” Det säger Joakim Magnusson, sekreterare och kassör i Centerpartiet Åtvidaberg.

ÅTVIDABERG (LT)

Det mesta börjar och slutar med att det finns tillräckligt med bostäder i kommunen. Här är det också viktigt att hålla även de mindre orterna med service för att hålla hela kommunen levande. Centerpartiet har idéer om hur man ska göra.

I Åtvidabergs kommun råder liksom på många andra håll en brist på bostäder. Ämnet var uppe i den allmänpolitiska debatt som hölls i slutet av mars och som Länstidningen kunde berätta om.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share

Det surras om jubileum

Medlemmarna Svante Kullgren och Caroline Blixt med jubileumsskriften de författat.

ÅTVIDABERG (LT)

Det är i dagarna hundra år sedan Åtvidabergs biodlareförening bildades. Jubileet uppmärksammas med bland annat en skrift över de hundra åren och några tankar inför de nästa hundra.

Åtvidabergs biodlareförening bildades den 19 april 1917 och fyller alltså 100 år. Föreningens samlingspunkt och föreningsbigård är idag belägen på gården Gamla Sunneborg vid Kisavägen väster om Adelsnäs.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170512

Share

Banken en aktiv del av orten

Under påskmarknaden i Åtvidaberg serverades det bakelser och fika i bank lokalen. Bild: BO BÄCKMAN

ÅTVIDABERG (LT)

Det började 1867. Sedan dess har Åtvidabergs sparbank verkat i och omkring Åtvidaberg. Man firar alltså 150 år i år och det kommer betyda att en närvarande lokal bank kommer göra ännu mer för orten än annars.

Världen, samhället och Åtvidaberg har förändrats mycket sedan 1867 men en sak har bestått. Åtvidabergs sparbank inledde sin verksamhet för 150 år sedan och finns kvar än idag. Det är en levande bank i bygden som man är en aktiv del av.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505

Share

Mer delaktighet i Åtvidaberg

Åtvidabergs kommuns årsredovisning i ”lightformat”. Kommunen vill engagera invånarna mer i kommunens ekonomi och förklara vad skattepengarna använts till.

ÅTVIDABERG (LT)

Vad händer med skattepengarna och hur fördelas de? Invånarna i Åtvidabergs kommun får svaren genom att alla hushåll får en lättillgänglig version av kommunens årsredovisning hemskickad.

I dagarna har Åtvidabergs kommuns årsredovisning skickats ut till hushållen. Den ger en insikt i kommunens ekonomi och verksamhet. Det här är också ett sätt att göra invånarna mer delaktiga.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Share

Påskhandel i vintercomeback

Patrick Friberg och torgfogden och kollegan Anna Johansson hade en hektisk dag.

ÅTVIDABERG (LT)

Vädret tillhandahöll en ovälkommen vändning inför årets påskmarknad men det blev marknad ändå. En del knallar tog sig inte ens dit, men väl påpälsade besökare som generellt tycktes vara på gott humör.

Länstidningen kunde i dagarna berätta om torgfogdens arbete för att en marknad, den här gången påskmarknaden, ska kunna bli av och fungera. På själva marknadsdagen fortsatte arbetet.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share