Bland de gömda och bortglömda

Stollgångarnas syfte var att dränera gruvan från vatten men också för att som här i Sätergruvan att ta sig in och ut till dagbrottet.

DOVERSTORP (LT)

Strax intill väg 215 mellan Skärblacka och Finspång, något söder om Doverstorp, väl dolt mellan granar och tallar ligger Sätragruvan. Ett litet gruvkomplex som hade sin blomstrande tid för 100 år sedan.

Gruvans storhetstid med 80 anställda blev dock inte långlivad men kvar finns ännu spåren av arbetet med att bryta svavelkis åt bolaget AB Kis.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170721

Share

Småbarnspappans vardag

”Föräldraledigheten är en oerhört viktig tid och den skapar ett band mellan barnen och deras pappor”, säger Johan Bävman som själv kände sig osäker i sin nya roll.

REJMYRE (LT)

Trots de obligatorista pappamånaderna tar mindre än var fjärde pappa ut föräldraförsäkringen under barnens första två år.

Anledingen till detta kan vara ekonomiska situationer, arbetslöshet, sjukskrivningar eller helt enkelt attityder, värderingar och normer som ligger kvar sedan lång tid tillbaka.

Text: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170714

Share

Aktiv fritidsgård på turné

Emma, Maria, Jesper och Inga-Lill är några bakom Hörnan on tour.

FINSPÅNG (LT)

För tredje året i rad rullar fritidsgården Hörnan i Finspång ut i sommaren för att ge sommarlediga barn möjlighet till aktiviteter.

Totalt gör Hörnan on tour sexton stopp runt om i kommunen med början i Byle och avslut i Bruksparken Finspång sista helgen i augusti med medverkan vid cirkusfestivalen Cirkusslottet.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170707

Share

Blommor, fjärilar, humlor och bin

Kerstin Eklund och Margareta Lennartsson sköter om Trumslagaretorpets restaurang för fjärilar och andra insekter.

FINSPÅNG (LT)

Blommor i krukor, amplar eller på friland hör sommaren till. Oavsett om det gäller en balkong, kolonilott eller trädgård. Även offentliga miljöer som parker, bostadsområden eller skolor får en vacker prägel av blomsterprakten.

Men varför inte plantera blommor som också tilltalar fjärilar?

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170630

Share

Glasbrukets ägare önskade ett kapell

Stilfull trots sin enkelhet. Rejmyre kyrka är varsamt och noggrant renoverad och återinvigdes 2013.

REJMYRE (LT)

År 1837 uppfördes ett brukskapell i närheten av Rejmyre glashytta. Kapellet var avsett att sörja för bruksbefolkningens andliga behov. Tidigare hade de hållit gudstjänsten i glashyttan ett par gånger om året.

Den dåvarande ägaren till glasbruket, kapten Gustaf Erik von Post, var av den åsikten att ett ändamålsenligt kapell borde uppföras.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Den bästa hållplatsen i länet

I undersökningen Hållplatsbarometern 2017 har Swebus för första gången kartlagt hur bra miljön är på de 179 populäraste hållplatserna.

FINSPÅNG (LT)

Finspång Bruksparken är den bästa expressbusshållplatsen i Östergötland, medan den allra bästa hållplatsen i Sverige är Jönköpings Resecentrum. Det visar Swebus kartläggning av 179 expressbusshållplatser i hela landet, där varje hållplats har utvärderats efter fasta kriterier kring service, trivsel och säkerhet.

Norrköpings Resecentrum får också ett bra omdöme, medan Linköpings Fjärrbussterminal hamnar längre ner i listan.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share

Mathilda tog steget till eget

I Mathilda Mattssons liv finns hennes islandshästar.

FINSPÅNG (LT)

Många går och bär på tankar om att starta ett eget företag. Men bakom planerna krävs kunskap, mod och en väl genomarbetad plan vilket är några av grundstommarna för att lyckas.

Mathilda Mattsson är en av de unga nyföretagarna som vågade ta steget fullt ut och förverkligade sin dröm.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share

Att svara upp mot tillväxten

Hugo Andersson, gruppledare och kretsordförande i Finspångscentern, är glad att det vänt för Finspång och att folk gärna flyttar in.

FINSPÅNG (LT)

Finspångs kommun växer och det gäller att tillhandahålla bostäder, service med mera. Ny sträckning för väg 51, en brådskande bredbandsutbyggnad på landsbygden och ökat stöd till enskilda vägar är andra frågor för Finspångscentern.

– Situationen i Finspång är nu mycket glädjande, det ökar befolkningsmässigt ganska kraftigt sedan några år tillbaka, berättar Hugo Andersson som är gruppledare och kretsordförande i Finspångscentern.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share

Historiens vingslag känns

På Bruksgatan ligger bruksarbetarnas bostäder på rad.

FINSPÅNG (LT)

Miljön runt Finspångs slott har ett stort kulturhistoriskt värde med flertalet väl bevarade industribyggnader från 1700- och 1800-talet. Finspångs bruk är ett av Sveriges äldsta bruk som från början ägdes av kronan vilka drev ett mindre bruk fram till mitten av 1500-talet.

År 1580 kom att bli startskottet för Finspångs industrietablering i och med att nederländaren Wellam De Wijk av konung Johan III anförtroddes att sköta ledningen av Finspångs verksamhet.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

En tidsresa i hotellformat

Allrummet är vackert möblerat med sköna fåtöljer. I första hand är hotellet avsett för Siemens affärsveckors gäster men under veckosluten är även privatpersoner välkomna.

FINSPÅNG (LT)

Att checka in och övernatta på Siemens eget hotell i Finspång är en riktig tidsresa som börjar år 1572 och slutar år 2003. Båda flyglarna framför Finspångs slott uppfördes av Louis De Geers sonson år 1742 varav den ena används som hotell.

Samtliga tjugo rum är inredda utefter slottets historia och har sin egen individuella prägel.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share