Insektsproduktion i lantbruket?

Insekter är otroligt resurseffektiva. På bilden svart soldatfluga. Bild: MUHAMMAD MAHDI KARIM

VRETA KLOSTER (LT)

Uppfödning av svarta soldatflugor, syrsor och mjölmaskar kan snart vara en del av det svenska lantbrukets verksamhet. Nyligen träffades ett trettiotal av landets främsta insektsentusiaster på Vreta Kluster, företagsparken för det gröna näringslivet i Östergötland, för att diskutera hur Sverige kan bli ett insektsland.

– I första hand kanske vi inte byter ut biffen mot syrsor, däremot är insekter ett perfekt proteinrikt foder till exempelvis fågel- och fiskproduktion.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Utökad närtrafik i sommar

Bengt Nordström (Mp) 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

LINKÖPING (LT)

Efter en utvärdering av Närtrafiken kommer några förändringar att genomföras. Från den 1 juni 2017 kommer Närtrafiken att ha utökade tider och även köras på söndagar. Fortfarande är närtrafiken till för service- och fritidsresor.

Närtrafiken är ett ganska nytt koncept som startades i juni 2016. Den skulle vara en service för boende på landsbygden som förut saknat offentligt finansierad kollektivtrafik.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Taltidning – en demokratifråga

Kristina Lundwall med spelaren som hör till taltidningar.

LINKÖPING (LT)

Det finns idag ett hundratal dagstidningar som taltidning, varav Länstidningen är en. Regionbibliotek Östergötland har 2017 ett projekt som kallas Taltidning till fler. Med ökad kunskap hos personal om vad tillgängliga medier är hoppas man nå fler läsare.

För den som av olika skäl har svårt att läsa tidningar och böcker finns en mängd möjligheter att lyssna på. Taltidningar har funnits sedan 2013.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170413

Våra Östgötaambassadörer

Så ser de ut, årets östgötaambassadörer som deltog vid prisutdelningen: P-G Andersson, Louise Alenbrand Ridderström, Tillväxt Motala (representerat av vd Joakim Ljungqvist), Thomas och Helene Schwenke och Veronika Eriksson. Saknas gör Peter Johansson. Bild: KRISTINA FRANZÉN

LINKÖPING (LT)

I samband med premiären av Besöksnäringens dag i Östergötland torsdagen den 23 mars på Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping utsågs följande personer/organisationer till 2017 års Östgötaambassadörer.

Inför dagen fick 130 personer inom besöksnäringen i Östergötland nominera en person eller en organisation som de ansåg vara en riktigt bra ambassadör för Östergötland. Personen eller organisationen skulle visa ett genuint intresse för Östergötland och vara goda föredömen när det kommer till att representera Östergötland både i och utanför Sveriges gränser.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Gemenskap kring kultbil

Klubbens ordförande Roger Forssén vid sin utsökt fina Saab 95:a.

LEDBERG (LT)

Årsmötet i Östgöta SAAB-klubb var förlagt till Betaniakapellet i Ledberg. Många hade kört dit i sina pärlor, läs Saab av äldre modell. Utöver de sedvanliga mötespunkterna gav Gunnar Barret Skog en reseskildring av unikt slag.

Östgöta SAAB-klubb bildades 1986 och har idag cirka 130-140 medlemmar. Det är en klubb för ägare och personer med intresse för äldre Saab-bilar.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170331

Överbefälhavaren fyllde museum

Micael Bydén talade på Allmänna försvarsföreningens seminarium i Linköping

LINKÖPING (LT)

Seminariet som Allmänna försvarsföreningen i samverkan med Försvarsutbildarna arrangerade blev välbesökt. Rubriken var Försvarsmakten idag och framtida utmaningar och kvällens talare var Överbefälhavare Micael Bydén.

Text och bild: BO BÄCKMAN
Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24

Celebert besök på Malmen

Överbefälhavaren talade med soldaterna

LINKÖPING (LT)

ÖB, general Micael Bydén, besökte Linköping och i dagsprogrammet ingick ett förbandsbesök på Linköpings garnison, Malmen i Linköping. Vad som gör Malmen speciellt för ÖB Micael Bydén är att han tidigare, 2003-2005, varit chef för Flygskolan samt 2008-2009 för Helikopterflottiljen. Han beskrev det som att komma hem.

Text och bild: BO BÄCKMAN
Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24

Hemkörd kultur till äldre

Britt-Louise Nilsson från Region Östergötland var på plats under utbudsdagen.

LINKÖPING (LT)

Äldre människor på boenden är ofta utanför det kulturutbud som finns. Nu kan boendena beställa kultur till sig, till de äldre och Region Östergötland har infört det här i budgeten som en del av verksamheten. Ett smakprov gavs på en utbudsdag.

Det kan vara svårt eller rent omöjligt för äldre på boenden att själva ta sig till kulturutbudet som finns i Östergötland.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317

Stiftet med i fossilfritt Sverige

Per Rosenberg, klimatansvarig Linköpings stift, biskop Martin Modéus och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

LINKÖPING (LT)

Linköpings stift presenterade nyligen sin klimatstrategi. Samtidigt går stiftet även med i Fossilfritt Sverige. Klimatstrategin har den övergripande visionen att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

På biskopsgården i Linköping presenterade Linköpings stift sin klimatstrategi. Man konstaterar liksom de flesta att klimatförändringen kan vara den största gemensamma utmaning som mänskligheten stått inför.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Nyanserat om omvärldsläget

Att Rysslands militära förmåga ökar och bedöms fortsätta öka till 2025 skapar en oro. Generalmajor Anders Brändström är inte ensam om att påpeka att Ryssland agerar oförutsägbart.

LINKÖPING (LT)

Under den regionala krishanteringskonferensen på Flygvapenmuseum i Linköping gav generalmajor Anders Brändström en beskrivning av omvärldsläget. Det är enligt honom mycket som pekar på nödvändigheten i ett starkare totalförsvar.

Bland de talare som deltog i den regionala krishanteringskonferensen på Flygvapenmuseum i Linköping fanns generalmajor Anders Brändström. Han gav en nyanserad och grundlig bild av omvärldsläget, sett ur Försvarsmaktens perspektiv.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170303