Kronprinsessan på Tinnerö

På bryggan i Rosenkällasjön. Kronprinsessan Viktoria och landshövding Elisabeth Nilsson går och småpratar.

LINKÖPING (LT)

Kronprinsessan Viktoria besökte Tinnerö eklandskap i Linköping. Där väntade en 3,5 kilometer lång vandring med många stationer som satts upp av organisationer och föreningar. Kronprinsessan deltog glatt i varje aktivitet.

Det var ovanligt mycket på gång under en dag på Tinnerö. Kronprinsessan Viktoria vandrade genom naturreservatet. I sitt sällskap hade hon landshövding Elisabeth Nilsson, kommunekolog Anders Jörneskog och elever från Bäckskolan.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Share

Välfärdslöftet till äldre

Kommunalrådet Sara Skyttedal (KD) och KD:s partiledare Ebba Busch Thor.

LINKÖPING (LT)

Det råder inte någon önskvärd situation för många av de äldre i vårt land. Köerna till boenden är långa, ensamhet är ett problem, pensionen räcker inte. Detta oroar många.

Under KD:s partiledares besök i Linköping presenterades partiets förslag för att råda bot på detta.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Share

Lions hjälper syriska barn

Barn på flykt drabbas mycket hårt. Bara i Adana-området är det uppskattningsvis 40 000 skolbarn som driver vind för våg. Lions samlar därför in pengar till förnödenheter och skolgång genom projektet De glömda barnen.

LINKÖPING (LT)

I området vid Adana i Turkiet finns 200 000 syriska flyktingar. Av dessa är 40 000 barn i skolåldern och de saknar bland annat skolor. Lions har ett projekt för att hjälpa barnen och deras familjer och att uppföra skolor.

Det finns nu 3 000 000, men vissa uppgifter talar om 3 500 000, syriska flyktingar i hela Turkiet. I hela Europa finns knappt en miljon.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: PER KRANTZ

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171027

Share

Firande och gratulationer i Dalby

Catharina Johansson, Ulla-Britt Gustavsson och Roland Johansson visar upp en Nykilslöpare.

NYKIL (LT)

När Nykils hembygdsförening firade 40- årsjubileum på hembygdsgården i Dalby blev det kolbullar, tårta och vackra hyllningstal. Bland de närvarande gratulanterna fanns andra hembygdsföreningar, kyrkoherden och landshövdingen med make.

På Dalby hembygdsgård hölls för en tid sedan firandet av Nykils hembygdsförenings 40-årsjubileum.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share

På stolutställning i Ulrika

Sagostolen motsvarar på alla sätt ordet saga men mer tveksamt begreppet stol då dess vräkighet överstiger en större fåtölj.

ULRIKA (LT)

Museet i Ulrika tillhörde dem som hade öppet under Östgötadagarna. Med utställningen Stolar och pallar lockade man många besökare. Här fanns allt från en närmast overklig sagostol till enkla mycket gamla pallar och stolar.

För alla som inte vet om eller tänker på det så finns ett museum i Ulrika, som är väl värt ett besök.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171013

Share

Flustret – en redan känd fasad

Eva Ankarberg, chef för Marknad och kommunikation på Sankt Kors fastigheter, vid multihuset Flustret i Vallastaden.

LINKÖPING (LT)

Mycket av multihuset Flustret med dess ovanliga fasad är beläget vid västra infarten till Vallastaden, det ger en föraning om att det finns nytänkande här men kanske också om hur mycket sådant som faktiskt finns i byggnaden.

Det är troligen så att multihuset Flustrets fasad vid den västra infarten till Vallastaden väcker blandade reaktioner.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171006

Share

Nytänkande på djupet

Fredrik Remneblad, marknadsdirektör på Tekniska verken, framför en modell av kulverten ovan jord.

LINKÖPING (LT)

Bland alla nya idéer som Vallastaden kan presentera är kanske den omtalade patenterade kulverten den som tar största steget. Tekniska verken visade upp den här helt unika lösningen där alla ledningsburna nyttofunktioner förlagts tillsammans.

– Det är ganska tät bebyggelse och då behöver man ha en viss flexibilitet för att kunna hantera ledningssystemen utan att gräva

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Vallastaden visar upp sig

Linda Moström, landskapsarkitekt på Stadsmiljökontoret, Linköpings kommun, har i samarbete med OkiDoki arkitekter tagit fram förslag för utvecklingen av Broparken.

LINKÖPING (LT)

Bo- och samhällsexpot  Vallastaden 2017 visar  en enorm bredd och variation  av kreativa lösningar  för yttermiljöer  och i synnerhet boenden.  En del utmärker  sig mer än andra  genom att ta steget ännu  längre medan några  förefaller som nästan  vanliga hus.

När man går genom Bo- och  samhällsexpot Vallastaden  2017 märks det att det inte är  någon vanlig stadsdel som  uppförs.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170922

Share

After Sun för bättre miljö

Det var verkligen After Sun med ett envist regnande men träffen samlade ändå en stor grupp  intresserade. På taket ses paret Nordströms anläggning.

LINKÖPING (LT)

Det gavs ännu ett tillfälle för villaägare att se en solpanelsanläggning i drift. Att kunna höra ägarnas berättelse och få fråga dem direkt var uppskattat. På plats fanns bland andra även energi- och klimatrådgivare från Linköpings kommun.

Linköpings kommuns energi- och klimatrådgivare bjöd in till After Sun (Efter sol) i Ljungsbro.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170915

Share

Kunskapen som revideras

Den för dagen dittills yngsta deltagaren var sjuåriga Alma. Hon är intresserad av arkeologi och vill bli arkeolog när hon blir stor.

LINKÖPING (LT)

Under årets arkeologidag visade museet fynd från utgrävningar och det hölls tre föreläsningar. Genom utgrävningarna får man ny kunskap om Linköpings historia, en del behöver faktiskt revideras och nya frågor dyker upp.

Varje år arrangerar Östergötlands museum Arkeologidagen i samarbete med Riksantikvarieämbetet. I år hölls tre föreläsningar på museet. Temat för alla tre var undersökningar som gjorts i eller nära Linköping.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908

Share