Att praktiskt förstå livet förr

Aktiviteten är hög under byklektionen. Tredje- och fjärdeklassare i Väderstad skola får prova på hur det var förr. En uppskattad och lärorik dag.

VÄDERSTAD (LT)

Inte minst för elever är det viktigt att lära känna livet utanför skolan. Då ingår även att lära sig om livet och verkligheten förr så att man har något mer att jämföra dagens tillvaro med. Annars kan det lätt bli ”kunskapsmässig inavel”.

För något år sedan hörde jag en tioårig pojke säga: ”Jag vill inte bara lära mig om nya saker”.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Firande folkskola stod i centrum

Helene Gustavsson, ordförande i föreningen, provar hur det var att sitta i gamla tiders skolbänk och använda griffeltavla.

MJÖLBY (LT)

Hembygdsfesten i Högby hembygdsförening fokuserade detta år på att Folkskolestadgan firar 175 år. Ett stort antal läroböcker kunde studeras, särskilt den gamla upplagan av Luthers katekes (fanns med som lärobok till 1919) tilldrog sig intresse.

Förutom skolutställning fanns i programmet tipspromenad, loppis och utställning av handarbeten.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share

Förnyelse för tillgänglighet

Ingmari Karlsson (i mitten), turisbyråföreståndare, till vänster Mikael Andersson, Mantorp park  och till höger Eva Rodander, marknadschef i Mjölby kommun.

SKÄNNINGE (LT)

Lördag 20 maj fick turistbyrån i Skänninge ny adress. Numera finns den på Stora torget 2 i Skänninge och de öppna dörrarna ler inbjudande till alla besökare.

Ler gör även Ingmari Karlsson, föreståndare, tillsammans med Rossar Westin och Rebecka. De välkomnar alla att komma och se sig om i de nya lokalerna.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share

Har haft mycket inflytande

Birgitta Gunnarsson, kommunalråd på halvtid och vice ordförande i kommunstyrelsen, och Claes Samuelsson, förste vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

MJÖLBY (LT)

Hittills under mandatperioden känner Centerpartiet att man både fått gehör för sina åsikter och att samarbetet med övriga i majoriteten fungerat bra. Man har fått mycket uträttat men det finns mer att göra.

– Det som jag känner mig väldigt nöjd med är att vi jobbat stenhårt med företagarfrågorna, säger Birgitta Gunnarsson, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share

Varför heter det som det heter?

Normlösa skrevs Normalöso år 1177 och innehåller förmodligen ett ord med betydelsen nordlig eller liknande.

MJÖLBY (LT)

Att finna ut hur platser eller landskapet där man bor fått sina namn kan vara lärorikt på många sätt. Då kan man lära sig mer om allmän historia, hur människor levde, jordbrukets förändringar och språkets utveckling.

Man kan också få mer kunskap om handel och samhällsmönster förr liksom om naturen och djurliv och därmed naturens förändringar med mera. Trots förändringarna så lever ändå mycket från förr kvar i just våra ortnamn.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Från Normlösa till Sydpolen

Trots att sjuksköterskan Johanna Davidsson skyddade sig väl mot det starka solljuset dygnet runt och hade bra kläder mot kylan, så drabbades hon av köldskador på låren.

NORMLÖSA (LT)

Johanna Davidsson, Årets kvinnliga äventyrare 2016, har uppfyllt en dröm. Hon har nämligen skidat ensam från ytterkanten av Antarktis till den geografiska sydpolen och sedan även tillbaka.

Dessutom åstadkom hon med detta ett nytt världsrekord. Om detta höll hon en föreläsning i Mjölby måndagen den 8 maj.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share

Naturreservatet blir allt bättre

Här med utsikt över fågelsjön Aren kan Thomas Johansson och andra se bland annat fiskljuse.

VÄSTRA HARG (LT)

I Västra Harg finns ett gott exempel på hur man med väl fungerande samarbete kan skapa ett välkomnande naturreservat. Markägarna som Linköpings stift och även privata ägare, de kringboende och då inte minst de lokala föreningarna har bidragit till den positiva utvecklingen.

Området är idag med sina 345 hektar länets största skyddade område med biologiskt värdefull lövskog.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170512

Share

Prestigelöst i damklubben

De här fem damerna var med när damklubben startade från vänster, Margareta, Katarina, Birgit, Carina och Ann-Marie.

VÄDERSTAD (LT)

Damklubben i Väderstad är något alldeles speciellt. En gång i månaden träffas de för gemenskap och upplevelser. Från att varit sex damer har klubben växt och nu är det ofta över 30 deltagare på träffarna.

Klubben är ingen förening och alla är välkomna som vill dela samvaron.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505

Share

Sånglärkan kommer med vår

Här ute kan de konstgjorda öarna studeras, säger Kjell Augustsson och förklarar hur de konstruerats vid fågelsjön Tåkern.

MJÖLBY (LT)

Högt över marken och däruppe i skyn… Mjölbys kommunfågel är sånglärkan. Hon är en liten, ganska oansenlig fågel, men hennes betydelse är desto större. Hon kommer verkligen med bud om våren – redan i februari, mars.

Enligt folktron ska man lägga märke till hur länge lärkan sjunger före vårfrudagen för lika länge tiger hon efter den dagen.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Share

Årsmöte i historisk miljö

I församlingssalen intill Veta kyrka samlades Mjölby Vifolka lokalavdelning för Östergötlands barn för årsmötesförhandlingar.

MJÖLBY (LT)

Mjölby Vifolka lokalavdelning för Östergötlands barn (FÖB) hade sitt årsmöte den 6 april och Anna Frey återvaldes till ordförande. Innan förhandlingarna inleddes årsmötet med en visning av Veta kyrka.

Föreningen har 90 medlemmar och avgiften bestämdes till 75 kronor per år. Under fjolåret har åtskilliga aktiviteter genomförts i FÖB:s anda och ett av de stora evenemangen var Vinterkonserten i november med Kevin Lehnberg.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share