Fem förslag mot terrorism

Efter terrordåden i centrala Stockholm nyligen inleddes i måndags samtal mellan Alliansen och regeringen om vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att förebygga och bekämpa terrorism. Mer behöver göras för att förhindra terrorister från att angripa Sverige igen. Moderaterna hade med sig flera nya förslag och samtalen tycks ha förts i en konstruktiv anda.

Vi måste vara beredda att göra vad som krävs för att försvara de värderingar vårt samhälle bygger på och för att öka säkerheten och tryggheten i hela landet. Sverige ska fortsatt vara ett öppet och fritt samhälle, där man kan leva sitt liv utan att vara bevakad av myndigheterna, men i vissa avseenden kan det vara motiverat att ge säkerhetsintresset större tyngd, även om det innebär ett visst mått av till exempel utökad övervakning.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

En vårbudget utan jobbsatsningar

I tisdags presenterade finansministern regeringens ekonomiska vårproposition, som anger riktlinjer för den ekonomiska politiken och aviseringar av förslag som kan förväntas i höstens budgetproposition för 2018. Dessutom presenterades samtidigt vårändringsbudgeten som innehåller förslag på anslagsförändringar innevarande år, 2017.

Sammantaget visar de båda dokumenten att regeringen står handfallen inför de stora utmaningar som Sverige nu möter. Särskilt illavarslande är det att det inte finns ett enda förslag för att minska jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Låt oss sörja men aldrig ge vika

I lördags vajade flaggan på halv stång hemma hos min fru och mig i Norrköping för att hedra offren för terrorattacken i Stockholm och markera att Sverige står enat bakom friheten och demokratin mot våldet och terrorn. Samtidigt lät vi Henry, nio månader, gunga i flaggans skugga som en trotsig påminnelse om att livet och kärleken i längden alltid segrar över döden och hatet. En näraliggande tanke så här i påskens tid.

Det första larmet om att terrorn hade drabbat vår huvudstad kom klockan 14.53. Jag satt då på ett tåg på Stockholms central och rullade iväg en minut senare. Då anade jag inte att jag hade kommit med ett av fredagsdygnets sista tåg ut från Stockholm. Någon kvart tidigare hade jag gått några steg på Drottninggatan, innan jag vek ner mot Rosenbad för att gå mot Centralen. Ibland går jag i stället bort mot Åhléns innan jag tar vänster mot järnvägsstationen. Men inte i fredags.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170413

Gör veterandagen allmän flaggdag

I förra veckan ägde en del märkliga turer rum i riksdagen, när det gäller frågan om att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. En majoritet bestående av allianspartierna och SD ville bifalla en moderat motion i denna fråga, men helt oväntat begärde socialdemokraterna att frågan skulle återförvisas till konstitutionsutskottet till förnyad beredning. Uppenbarligen fick regeringspartierna kalla fötter och ville få en chans att ändra sig.

När konstitutionsutskottet beredde frågan stod Centerpartiet inte bakom motionen och den hade då inte majoritet i utskottet. Då sade socialdemokraterna inget om att de var beredda att stödja förslaget. Sedan ändrade sig Centern dagen före att frågan skulle bli föremål för debatt och beslut i riksdagen och då fanns plötsligt majoritet. Då började tydligen regeringspartierna tycka att det inte kändes bra att vara emot ett förslag som har mycket starkt stöd bland Sveriges veteraner och ville få möjlighet att tänka en gång till.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Skadlig skattehöjning

Regeringen och Vänsterpartiet agerar som om arbete, företag och investeringar är statiska storheter som finns där i samma mängd oavsett om drivkrafterna är bra eller dåliga. Alliansen inser att den ekonomiska politikens viktigaste uppgift är att skapa drivkrafter så att människor använder sin förmåga till arbete, företagande och investeringar. Den konflikten var tydlig i valrörelsen 2014 och den är lika uppenbar våren 2017. Häromdagen fick Vänsterpartiet ”äran” att på Svenska Dagbladets debattsida presentera vänsterblockets senaste skattehöjning: Brytpunkten för statlig inkomstskatt ska räknas upp mindre än normalt, vilket innebär att tiotusentals ytterligare löntagare tvingas betala statlig skatt och hundratusentals löntagare får höjd skatt. Det är svårt att hitta skattehöjningar som är skadligare än höjd skatt på arbete, så det här är en av de absolut sämsta och skadligaste skattehöjningarna i den långa rad som regeringen och Vänsterpartiet har kokat ihop.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24

Viktigt forska om våldsbejakande islamism

Häromveckan uppkom en intensiv debatt om den av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beställda förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige, varvid förstudien bland annat kritiserades för att bygga på ”rasistiska konspirationsteorier”.

De viktigaste slutsatserna av debatten är, som jag ser det, att det behövs mer forskning om radikala, islamistiska grupperingar i Sverige – och att diskussioner och kunskapssökande inte får tystna för att någon utan grund kommer med anklagelser om rasism.

Kritiken mot förstudien har i huvudsak haft två inriktningar. Från akademiskt håll har invänts att rapporten har brister vad gäller bland annat referenshantering och källor samt att MSB:s uppdrag var utformat så att det på förhand förutsatte en del av det som skulle utredas. Det här är kritik som förtjänar att tas på allvar.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317

Stärk domstolarnas oberoende

Ett domstolsväsende som är självständigt från regering och parlament är en nödvändig del av varje demokratisk rättsstat. Domstolarna ska på egen hand tillämpa gällande rätt, utan att utsättas för påtryckningar eller ta instruktioner från politiska makthavare.

På senare tid har vi dock i flera demokratiska länder sett ledande politiker som ifrågasätter värdet av självständiga domstolar eller som agerar för att undergräva domstolarnas självständighet. Därför har debatten om hur vi kan värna domstolarnas oberoende blossat upp även i Sverige.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Legendariska Thulle firades

Uttrycket ”levande legend” ska man vara försiktig med att använda, men inom Moderaterna i Östergötland finns definitivt en person som lever upp till den beskrivningen: förre partiombudsmannen Per-Olof ”Thulle” Thulin. I lördags firade han sin 70-årsdag i hemmet på Stora Tjuråsen i Askersunds kommun.

Alla som har varit engagerade inom Moderaterna i Östergötland under de senaste 50 åren har en relation till Thulle. Han blev ombudsman för dåvarande Högerns ungdomsförbund, HUF, i Östergötland i mitten av 1960-talet, växlade på 1970- talet över till att bli partiombudsman för Moderaterna och fortsatte i den rollen en bit in på det nya seklet.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170303

Stoppa kriminella från vissa platser

Moderaterna föreslog nyligen att polisen ska få möjlighet att besluta om zonförbud för personer som har uppvisat ett särskilt otrygghets-skapande beteende på en viss plats, t.ex. på ett torg eller i ett köpcentrum.

Zonförbudet innebär att personen under viss tid inte får röra sig inom ett visst område. Motsvarande lagstiftning finns i Danmark. Det otrygghetsskapande beteendet kan ha bestått i såväl ett straffbart agerande som beteenden som inte är kriminaliserade, såsom att trakassera boende eller förbipasserade.

Zonförbud ska avse ett bestämt område om 500 till 1 000 meter från den plats där det särskilt otrygghetsskapande beteendet har ägt rum.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224

C förhandlar inte med SD

Karin Jonsson och Center partiet i Östergötland förtydligar att man lokalt är av samma åsikt som partiet på riksnivå. Distriktsstyrelsen vill inte förhandla med Sverigedemokraterna.

Centerpartiet i Östergötland vill vara tydliga med att vi helhjärtat stödjer det ställningstagande som Centerpartiet har tagit på riksnivå. Vi vill inte sitta i en regering beroende av aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Det var i mitten av januari som Centerpartiet fick anledning att gå ut att påminna väljarna om sin ställning gentemot Sverigedemokraterna.

Centerpartiets distriktsstyrelse i Östergötland
KARIN JONSSON, Ordförande

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217