Skolproblem kräver offerlamm

Skolkommissionen är medveten om problemen men gör en felanalys. I kampen mot orättvisor tas beslut på vägen som tyvärr kräver felaktiga offerlamm.

Förslagen med skollottning är tänkta att utjämna orättvisor Skolkommissionen ser med närhetsprincip och kösystem, och en bredare social sammansättning får då agera som intention. Men är det verkligen politikens uppgift att försöka jämna ut ojämlikhet, i det här fallet skolsegregation, genom att ge sig på elevsammansättningen? Det vill kommissionen.

Men skolan i sig behöver inte vara anledningen till ett lågt skolresultat. Inte heller elevers bakgrund. En skolledning som inte styr upp och sätter ramar och ger de rätta förutsättningarna och verktygen, är det däremot. Skolkommissionen har därför både rätt och fel i analysen.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Tidig vattenbrist

Förra årets vattenbrist inte bara upprepar sig, utan förvärras dessutom ytterligare. Återigen upprepas därför även uppmaningarna kring lägre förbrukning. Vi behöver snarast anpassa oss till klimatförändringarna. Vårt fönster ut mot övriga världen får nog tyvärr anses vara en förtida glimt av vad framtiden kan ge oss i form av utmaningar.

De senaste forskningsresultaten från exempelvis Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning ger oss en påminnelse om att vi ännu inte sett alla följder av klimatförändringarna. Sommaren 2014 var rekordvarm och de problem vi nu märker av med låga grundvattennivåer, började allt mer visa sig runt om i hela landet efter den sommaren. Sedan har problemen ökat då både hösten och vintern förblev torra. Sveriges geologiska undersökning, SGU, bedömning från förra året om grundvattennivåerna blir nu realitet.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Existentiella samtal i Karlstad

Kristdemokrater anser att det inte längre finns någon allians för valet 2018 om inte partiet överlever. Partiet ser därmed framför sig en lång kö av stödröstande borgerliga väljare. 3,7 procent (snittet fram till mars) i Sifo ger inte direkt något större utrymme för dagdrömmeri. KD:s fokus borde istället ligga på dess absoluta existens.

Stödröstningskapitalet sinar. Det är KD väl medvetet om. Tonläget är högst troligt desperat när partiet samlas i Karlstad för dess kommun- och landstingsdagar. Värdekonservativismen i dagens Sverige är inte på något sätt hotad, däremot är det inte troligt att de med åsikter som överensstämmer med ideologin söker hemvist i just KD.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170413

Då fake news är okej

Fler och fler svenska medier avstår från att publicera aprilskämt. Orsaken är spridningen av så kallade fake news (falska nyheter). I en tid när det var givet vad som var skämt och vad som var på allvar – även om skämtet ska ligga nära sanningen för att vara lyckat – hade vi ett annat läge än i dag.

Ett skämt om året, som dessutom alltid avslöjas dagen efter, skadar inte trovärdigheten. Men i en tid när skämt och påhittade nyheter är vardag blir det mindre lockande att medvetet lura läsarna.

Tyvärr är det inte förbjudet att regelbundet sprida lögner. Det har länge funnits mindre grupper som i övertygelsen om att vara ständigt lurade av staten och en global sammansvärjning, drivit egna nyhetsförmedlingar där ”sanningarna” har avslöjats.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Dags för svenskt på tallriken

Inget visar så tydligt som offentlig upphandling hur konkurrens påverkar. Svensk djurskyddslagstiftning avgör vid inköp. Men inte till svensk fördel. Är det rent av diskriminering?

Det pågår en febril aktivitet runt omkring i landet för att främja närodlade och hållbara livsmedel. Matens ursprung har under de senaste åren blivit avsevärt viktig. Som enda parti har Centerpartiet drivit frågan i ur och skur, och när andra partier börjat snegla på matområdet har Centern ändå framstått som det enda riktiga alternativet. Jordbrukskonkurrensen är dock något som ligger på regeringens bord.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170331

Fler gillar Centerns politik

Det går bra för Centerpartiet. Det senaste beskedet om detta kom när Dagens Nyheter presenterade en mätning om vilka partier som väljarna tycker har den bästa politiken på olika sakpolitiska områden. Centerpartiets främsta profilfråga, landsbygdspolitiken, är inte med i uppräkningen. Men i en annan profilfråga för Centerpartiet rör det sig rejält åt rätt håll.

Nu anser 19 procent av väljarna att Centerpartiet har den bästa politiken för miljö och klimat. Än mer intressant är att förtroendet för Miljöpartiet i samma frågor har rasat. I denna mätning leder visserligen Miljöpartiet fortfarande, men har sjunkit från att mer än hälften av väljarna 2014 ansåg att partiet hade den bästa miljöpolitiken, ned till 30 procent.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317

Lönebildningen är i förändring

Om några veckor är det 20 år sedan det så kallade industriavtalet slöts på den svenska arbetsmarknaden. I början av 1990-talet hade dåvarande SAF bestämt sig för att börja bedriva förbundsvisa löneförhandlingar. Men det visade sig snart inte fungera och det blev ett tryck på att få till stånd en samordning inom den del av industrin som var utsatt för internationell konkurrens.

Industriavtalet är inte ett enda stort jätteavtal utan ett avtal om hur förhandlingar skall gå till. En av grundbultarna är det så kallade ”märket” – industrin förhandlar fram det som sedan skall styra löneökningarna för hela arbetsmarknaden.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Övervaka varsamt

Vårt allt mer kommunikativa samhälle med omfattande övervakning och register riskerar att bli farligt för medborgarna om det inte finns tydlig maktdelning.

En kvinna anställd på försäkringskassan hade genom sitt uppdrag tillgång till stora register över människor med permanenta funktionshinder som var berättigade till assistansersättning. Hon använde dessa uppgifter till egna register som hon sedan sålde till ett assistentbolag som rekryterade henne.

Företaget kunde då kontakta dessa människor i försök att rekrytera dem och göra dem till nya kunder. I dessa egna register skrev man dessutom i många fall in kränkande omdömen om personerna.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170303

I naturen råder djungelns lag

Årets tävlingar i Räv-SM anordnades i veckan på Gotland och det ledde till en hel del tumult. Det började med att sponsorn Agria drog sig ur efter kritik från delar av sin kundkrets samt från Djurens rätt.

Uppmärksamheten lockade aktivister till ön, en organisation som jobbar med att sabotera jakt på plats. Konfrontationerna ledde till flera polisinsatser för att medla mellan jägare och aktivister.

Bland annat vittnades om att aktivisterna omringat en tävlande hund för att få den att förlora vittringen på räven. Något som jägarna framhåller som ytterst stressande för en jakthund i arbete.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224

Moralpaniken kan inte få ta över

Skärmtid, skärmförbud etcetera. I realiteten är det en komplex debatt som pågår för tillfället. Forskare kommer med motstridiga budskap och föräldrar känner sig allt mer rådvilla. Och hur ska skolorna förhålla sig?

Till att börja med är det viktigt att inte falla i den gamla fällan om moralpanik. Teknik behöver vi istället kunna bemästra för att kunna del av alla fördelarna. Detta sagt, finns det trots allt viktiga råd och ställningstaganden innan vi som vuxna kan sätta gränser för hur länge barn och unga ska använda exempelvis surfplattor.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217