Oklarheter kring arbetsrätten

Arbetsgivarorganisationerna och de partier som vill modernisera och uppdatera svensk arbetsrätt har ett väldigt stort problem. Deras retorik avslöjar nämligen att de verkar ha väldigt dålig koll på de regler de vill ändra på.

Så här beskrivs till exempel problemen med Lagen om anställningsskydd (Las) av en företagare på Svenskt Näringslivs hemsida: ”Det är i praktiken omöjligt att säga upp någon som missköter sitt jobb.

Omedelbar uppsägning kan bara ske om medarbetaren stulit eller hotat, och det krävs omfattande bevisning och dokumentation från företagaren.”

Många fackliga företrädare och förhandlare kan nog vittna om en ganska bred okunskap hos sin motpart kring vilka spelregler man har i relationen arbetsgivare/anställd. Men när man nu tar Las som exempel på en dåligt fungerande lag, skulle man få större förståelse för sina argument om de grundades på fakta.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171117

Share

Krälande kryp ersätter inte kött

Ganska obemärkt har Internationella Vegandagen, World Vegan Day, 1 november, förflutit. Men kött är fortfarande relativt ohotat som primär proteinkälla. Dock, av olika anledningar, ej helt okontroversiellt som föda. Men vi kommer bli mentalt utmanade om vi bara blickar lite längre framåt.

Att en grisbonde blir vegan på grund av samvetskval inför hur uppfödning och slakt går tillväga (AB 1/11), ger inga direkta svallvågor av existentiella huvudbryn för resten av grisbönderna. Men, att ifrågasätta arbetsmetoder och ersätta dem som känns förlegade, är alltid bra, inom alla branscher.

Debattörens känsla av att det till slut enbart handlade om ekonomisk vinst, kan nog gälla de flesta företagare någon gång. Men, den före detta grisbondens nya verksamhet – grönsaksodling – är det bättre som bonde att satsa på det för framtiden, än på levande råvaror?

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share

I bubblan får vi sällan kritik

Ibland kan man få uppfattningen att det bara är extremister och så kallade troll som väljer att leva i sina filterbubblor där den egna inställningen och sättet att leva bekräftas och aldrig ifrågasätts. Så är det så klart inte.

Man kan dagligen se prov på personer som istället för att föra en debatt eller resonemang med meningsmotståndare väljer att föra över diskussionen i en egen kanal där bara vänner och de som tycker som en själv kan delta. Det kan vara på ens egen Facebooksida eller i annat forum där man har kontroll över vilka som ”släpps in”.

Genom detta kan man hänvisa till sina meningsmotståndare utan att dessa får komma till tals eller utveckla sitt resonemang. Man får därmed också makten över deras version.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Share

Arbetstidsförkortning vs välfärd

Det blir högst intressant när S-debattörer talar arbetstidsförkortning, AB (11/10). Större livskvalitet efterfrågas, men mer förståeligt vore det om jobbskapandet först togs på största allvar innan livskvalitet blir till politiskt tankegods.

Kraven på heltid åt alla, hörs fortfarande inom arbetarrörelsen. Det haltar därför betänkligt att börja kräva högre livskvalitet. Och som bekant är arbetstid inte den enda delen av ekvationen. Även prestation ingår. Därför blir frågan desto intressantare om vi riktar den mot detta håll.

Klarar arbetarrörelsen även av ett ställningstagande baserat på prestation? Eller ska välfärden fortfarande vara densamma oavsett om någon väljer att gå ner i arbetstid men ändå förväntar sig samma ekonomiska ersättning? För utan prestation hade det aldrig varit hållbart att införa kortare arbetsdagar på de företag som valt det. Konsekvensen skulle bli konkurs.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171027

Share

Farlig liberalisering

Problemet med droganvändning hos unga och i allt lägre åldrar väcker nog tankar hos de flesta. Det är länge sen man kunde förutse vilka personer som riskerade att hamna i missbruk. När vi som i dag är medelålders växte upp fanns det också droger men det ansågs lite sunkigt och framför allt livsfarligt.

I dag råder helt andra attityder. Framför allt för det som kallas partydroger och för cannabis. Starka krafter jobbar hårt för att vi ska invaggas i tron att dessa droger inte är farligare än att dricka alkohol. Tvärtom, att det är värre att dricka än att använda cannabis.

Det råder ingen tvekan om att även alkohol är en farlig drog om man överkonsumerar den. Som med alla andra droger. Men tröskeln att gå vidare till andra tyngre preparat är dock lägre om man börjar med cannabis än alkohol. Vi går här inte in på debatten om medicinsk marijuana, nu pratar vi om cannabis som berusningsmedel.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share

Ränteavdrag mer än bostadspolitik

Det är lätt att få intrycket att bostadspriserna bara kan stiga. Många har blivit rika på att köpa och äga en bostad, framför allt i centrala lägen i storstäderna. Med hög efterfrågan och möjlighet att låna förhållandevis billigt genom låga räntor har priserna dragit iväg rejält. Den slopade fastighetsskatten, som framför allt gynnar de med de dyraste bostäderna, har blåst under prishöjningarna.

Just nu byggs det väldigt många bostäder. Under 2018 beräknas mer än 75 000 bostäder byggas, mer än dubbelt så många som för bara några år sedan. Den som skaffar sig ett längre perspektiv ser att det inte finns någon garanti för ständigt ökade priser. Tvärtom är risken mycket stor för ett rejält prisfall efter en tid med kraftigt ökade priser.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171013

Share

Hela landet måste hålla ihop

Stoppa klyvningen av Sverige. Det är mottot som genomsyrar alla Centerpartiets aktuella politiska förslag. I och för sig inget nytt, decentraliseringstanken känns igen sedan decennier, ord som ”Stad och land – hand i hand” är gamla kända kärnvärden för partiet.

Men i dag ser vi nya klyftor växa fram. Samtidigt som urbaniseringen fortsätter och i hög grad utgör grunden för centerpartistisk politik. Framför allt växer klyftan mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Här behövs grundläggande reformer och ett helt nytt sätt att angripa problematiken.

 är inte längre en enkel biljett till arbetsmarknaden. Tröskeln är hög när man behöver lära sig ett språk och förstå den svenska samhällsstrukturen så som är verkligheten för många nyanlända. Det hjälper inte ens att ha en kvalificerad utbildning eller yrkeserfarenhet när våra system är så hårt styrda av regelverk som sätter käppar i hjulet på ibland helt absurda sätt.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171006

Share

M om vinstförbud i välfärden

Moderaterna Fredrik Lundén, vice ordförande i äldrenämnden, Jerry Broman, vice ordförande bildningsnämnden och Erik Östman, tillträdande vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

LINKÖPING (LT)

Moderaterna i Linköping anser att regeringens förslag om vinsttak i välfärden riskerar att bli hårt slag mot välfärden och valfriheten. Med bland annat frågan om koalitionen har beredskap för konsekvenserna har man lagt en interpellation.

En mycket het fråga är den om tak för vinster i skolan och omsorg. Regeringen har lagt ett förslag som begränsar vinsterna.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Samhället måste säga stopp

När vi hamnat i ett läge där nazismen beskrivs och hanteras som en politisk åsikt, vilken som helst, då händer det saker i hela samhället. Gränser förskjuts, sånt som tidigare var svårt att säga ens i slutna rum, sägs nu öppet. Alla åsikter måste ges plats överallt, även åsikter som kränker andra människor.

Så länge nazister inte går i takt i sin marsch ska nazister få demonstrera. Polisen raljerar med politiker som ifrågasätter detta och menar att det är politikerna som bestämt att det ska vara så. Privatpersoner som agerar mot näthat i sociala medier hängs ut med namn och adresser för att tystas. Av en avdelning inom Sverigedemokraterna.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Dags att forma allianspolitiken

Med ett år kvar till valet är det dags för Allianspartierna att för det första forma sina egna politiska idéer, för det andra komma överens om ett gemensamt valmanifest att gå till val på.

Moderaterna ska dessutom välja ny partiordförande. Deras stämma hålls den 15-18 oktober. I slutet av september har Centerpartiet förbundsstämma där en rad program ska klubbas och konkreta förslag inför nästa mandatperiod mejslas fram.

Partiledaren Annie Lööf och partisekreteraren Michael Arthursson presenterade i veckan de förslag som partistyrelsen tänker lägga fram till de 500 ombuden som samlas för stämma i Malmö. Kärnan i alla förslag är att minska klyvningen av Sverige. Detta formuleras i tre stora reformpaket som gäller jobb och småföretag, en skatteöversyn samt en reformerad bostadsmarknad.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170915

Share