I Sveriges minsta stad

Här finns en representativ mangårdsbyggnad med två flyglar, ännu en bostad, poolhus och ekonomibyggnader. Arealen är 119 hektar varav 81 är produktiv skogsmark och 30 inäga. Välkommen till Järle Gård som är veckans gård till salu.

Blir det din skärgårdspärla?

Brygga, båthus och egen ö tillhör den här äldre havsnära skärgårdsfastigheten. Arealen omfattar totalt 45 hektar, varav 16 är skog, 5 åker och 2 betesmark. Välkommen till Ytterbyvägen 4 som är veckans Gård till salu.

Närmast komplett i mindre skala

Bostadshus, gäststuga och ladugård. En mindre areal om drygt 4 hektar, med både åker och skogsmark samlat i ett skifte nära bostaden. Jakten följer köpet. Välkommen till Skärnäs Skirgården som är veckans gård till salu.

I synnerligen levande bygd

Här finns bostadshus, undantagsstuga och ladugård. Den totala arealen uppgår till 47,2 hektar, där skog utgör 28. Jakt och fiks följer. Välkommen till Ämtefall 1:25, 1:18 och1:11 som är veckans Gård till salu.

Stilfullt boende efter björkallén

En stilfull mangårdsbyggnad från förra sekelskiftet med en boyta om 230 kvadratmeter och några ekonomibyggnader. 16,6 hektar mark, varav 10,9 utgörs av skog. Välkommen till Grinnerby Östergården som är veckans Gård till salu.

Hus i behov av kärlek

En härligt genuin bostad för den händige

Bostadshus och ekonomibyggnader samt jakt. 31,2 hektar i ett skifte, varav 22,3 utgörs av skogsmark ett virkesförråd om 8 179 skogs-kubik och en medelbonitet på 9,9. Välkommen till Gård Stenbäck som är veckans Gård till salu.
Torsås kommun beskriver sig som en kommun där det sjuder av entreprenörskap

Text: BO BÄCKMAN
Fortsättning publicerad i papperstidningen 2017-03-24

Jordbruk i skön Kindabygd

Bostadshus med ekonomibyggnader. 78 hektar mark varav 40 utgörs av åker, 19 av bete och nio av skog. Det är ett skönt läge i en trevlig bygd, dessutom finns strandkontakt med sjön Åsunden. Välkommen till Hägerstad Kullen 1 som är veckans gård till salu.

Jakt och fiske i Sankt Anna

Jakt och fiske ingår i den här skogsfastigheten med 78 hektar mark. En fritidsbostad som använts till jaktstuga hör till, liksom 1,2 kilometer egen strand och hänförande utsikt över Finnfjärden. Välkommen till Plöjorna som är veckans Gård till salu.

Kustnära trivsel

Det är ett fint kustnära läge. Bostad och ekonomibyggnader däribland en lösdriftsladugård från 2007 hör till den här fastigheten om totalt 42 hektar. Välkommen till Almviksvägen 14 som är veckans gård till salu.

Exklusivt vid Vätterns strand

Det är ett ostört skyddat läge nära Vättern och med skön utsikt över vattnet. Bostaden om 160 kvadratmeter är mycket välskött och påkostad. Välkommen till Lindenäs Jeriko som är veckans fastighet till salu.