Chefens chef – en balansakt

Den nya bildnings- och kulturchefen i Ödeshög, Lotta Gemfors, har konst av Gebbe Björkman på sitt tjänsterum i kommunhuset.

ÖDESHÖG (LT)

Fem månader förra hösten blir en provtid som ger mersmak för Lotta Gemfors. När tjänsten som bildnings- och kulturchef blir ledig söker hon.

Och eftersom även Ödeshögs kommun har god erfarenhet av Lotta är hon i dag förvaltningschef i kommunen med ansvar för bildning och kultur.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908

Share