Gästgivaregård

Sid 6 GTS

Karl XII och Linné har varit på besök. Här finns idag moderna ekonomibyggnader och en generös bostad samt 98 hektar mark varav 52 utgörs av åker, 30 skog och 9 naturbeten. Välkommen till Dala Gästgivaregård som är veckans gård till salu.

Gästgivaregården har en närmast otrolig historia som delvis är ganska kul. Från början var det tre Dalagårdar och av dessa var Gästgivaregården en. De här tre slogs samman till en.

Karl XII sägs ha besökt gården år 1700 och hans två Östgötaregementen mönstrades delvis på här, bland annat år 1714 under mönsterherren generallöjtnanten Julius de la Gardie. Även Carl von Linné har gästat gården. Senare, runt år 1900, kom gästgiveri-byggnaden att flyttas till Magasinsgatan i Mjölby. Under C K Printzells ledning fick huset från 1919 husera en karamellfabrik och här kokades karameller i det rum som en natt varit Karl XII:s sängkammare.

Idag finns inte mycket kvar gästgiveriet. En byggnad, den så kallade Hållkarlsstugan, står kvar på gården. Byggnaden ger en antydan om livet på 1700-talet. Intill huset finns vad som kallas ”gravhögarna” med lämningarna efter gästgiveriet.

Nutidens gård är ett modernt jordbruk. Dagens ägare köpte den under 1980-talet och har drivit jordbruket med först mjölkproduktion och sedan köttproduktion. Man har även utvecklat byggnadsbeståndet med ny-, till- och ombyggnader.

Bostadsbyggnaden från 1943 är i 1 ½-plan med källare. Huset har 1992 byggts till och har generösa ytor. Boytan är 198 kvadratmeter och till den kommer biyta om 126. Det ger många kvadrat att disponera. Huset värms med en gjutjärns – panna med pelletsinsats via vattenburet system. Fiber finns indraget.

Lillstugan är ytterligare en bostadsbyggnad på tomten. Den är i 1 ½-plan och har källargrund. Här finns ett större kök med äldre inredning, ett vardagsrum med kakelugn och sovrum med kakelugn. På övre plan finns bland annat två gavelsovrum. I det ena finns trägolv och kakelugn.

Ladugården inrymmer sådant som kostallet som byggdes till 1982. Här finns 36 uppbundna platser och fyra boxar för kalv. I den äldre delen finns loge och spannmålstork samt ett totalt lagringsutrymme för 150 ton spannmål. Byggnaden inrymmer även förråd och skulle. Maskinhall och verkstad stod klara för tio år sedan. På gården finns även ett magasin som inrymmer garage, förrådsutrymmen. Magasinsvåningen på övre plan kan användas för fester och annat.

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen totalt till 98,6 hektar mark och 4,5 hektar vatten. Av dessa 98,6 hektar utgör skogen 29,8. Virkesförrådet beräknas till 4 415 skogs – kubik och boniteten till 6,2. Trädslagen är nästan jämnt fördelade på hälften barr och hälften löv. Åkermarken är 52 hektar och gården har även 9 hektar naturbeten. Fastigheten har 2 kilometer strand mot Svartån.

Dala Gästgivaregård erbjuder både bra boende med generösa ytor och goda förutsättningar för jordbruket i det böljande fina landskapet nära Svartån. Jakträtt och fiske följer givetvis. Att ha både Boxholm och Mjölby inom bekvämt avstånd är ytterligare plus för den här trevliga gården.

Text: BO BÄCKMAN

Share