De forskar i bygdens historia

Roger Andersson, Pia Nilsson och Lars Rahm studerar med stort intresse inskannade bilder.

Roger Andersson, Pia Nilsson och Lars Rahm studerar med stort intresse inskannade bilder.

NORRKÖPING (LT)

För åtta år sedan bildades Memmingsforskarna i Skärblacka med syfte att dyka ner bland ortens släkt- och lokalhistoria samt dokumentera Memmingsbygdens historia och släktled över de som bor eller har bott i bygden.

Gamla Memmings härad är bygden runt Motala ström mellan Roxen och Glan. Det ursprungliga häradet omfattar Kullerstad, Kimstad, Vånga, Borg och Löt socknar.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share