De små stegens tyranni pågår

Staten för över ansvaret för vägarna på landsbygsbor

Hans och Ingegerd Edman med  pärmen endast innehållande bestämmelser och lagtext som är tillämpbar beträffande vägar.

SÖDERKÖPING (LT)

Trafikverket vill överföra ansvaret för 2 000 mil väg till boende på landsbygden, såväl det ekonomiska som det juridiska. Alltså 20 procent av det nuvarande statliga vägnätet. Omvandla dem från allmänna vägar till enskilda. De som bor utmed vägen tvingas att…

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share