De tillgängliggör kulturarvet

Ett 70-tal personer från hela Östergötland här samlade i biosalongen i Gusum.

GUSUM (LT)

Kulturpersonligheter och allmänt intresserade av ämnet strålade i år samman till en Kulturarvsdag i Gusum. Detta är ett årligt återkommande evenemang som Kulturarv Östergötland bjuder in till.

Träffen syftar till att bygga nätverk och ytterligare stärka samarbetet bland olika aktörer i länet.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share