Den skapande läkaren i Viby

Johan Lindgrens kreativitet blir till vackert stengods

Växthuset som finns i den vackra trädgården är en oas. Trivselfaktorn är hög för både växterna och gästerna.

Mjölby (LT)

Människor har i årtusenden format kärl av lera. Till en början var det endast nyttokärl men snart smyckades godsen i vackra mönster och färger.  Det finns otaliga varianter av lerkärl och stengods är en av dem. I vår moderna tid finns mängder av fabrikstillverkade produkter som har…

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Share