Det arkiverade Norrköping

Pernilla i färd med att plocka fram en låda med kartotek som en forskare vill ta del av.

Pernilla i färd med att plocka fram en låda med kartotek som en forskare vill ta del av.

NORRKÖPING (LT)

Stadsarkivet i Norrköping bär på en rik skatt av kommunala minnen. Hit kommer forskare men även allmänheten som är välkomna att fysiskt besöka arkivet eller söka i arkivförteckningarna via internet.

– Vi tar emot olika arkivhandlingar från olika kommunala verksamheter vilket är vårt uppdrag. Men vi tar också emot arkivhandlingar från enskilda verksamheter som kan vara föreningar, företag och från allmänheten.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160916

Share