Det handlar om skapande

Här har instruktören Mika Liffner samlat barnen i ring för att de ska slöjda tillsammans.

GUSUM (LT)

Intresset för Slöjdklubben som startade sin verksamhet i Gusum i förra veckan är stort. Deltagarantalet i gruppen var maximerat till tio stycken, men det kom 16. Ytterligare fyra anmälningar kom in, så nu blir det två grupper som samlas.

Även i Valdemarsvik finns en grupp som träffas. Där har Slöjdklubben varit igång sedan höstterminen 2016. Det är Mika Liffner som leder det hela inom ramen för Kultur i Valdemarsviks kommun.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203

Share