Drivbänk för gröna näringar

Växthus och nya kurslokaler på Vreta kluster

Projekt drivbänk invigde sitt växthus och sin nya lokal vid Vreta kluster utanför Linköping.

LINKÖPING (LT)

Drivbänk är ett projekt som ska hjälpa till att få fram arbetskraft till gröna näringar och restaurangbranschen, och på vägen göra en värdefull insats för integrationen. Nyligen invigdes växthuset och de nya kurslokalerna vid Vreta kluster.  För ett år sedan var fältet vid infarten till…

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share