Dyrare flyg – utsläppen samma

Har ägarna råd att låta sina flygplan stanna på marken?

Genmäle

Visst kan man göra teoretiska beräkningar hur mycket utsläpp en skatt på flygresor kan ge. Margareta Fransson och Olof Öberg, båda MP, hävdar att en flygskatt får ner utsläppen med upp tlll 180 000 ton koldioxid per år.

Problemet är bara att det förutsätter att många flygplan stannar på marken. För det är ju flygplanen som orsakar utsläppen och inte passagerarna. Flygplan är dyra och att inte låta dem flyga har nog inga ägare råd med. Därför torde flygplan på inställda rutter sättas in på andra ställen

SVEN ERIK JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170901

Share