En docka till fängelsebarnen

Jennys trasdockor är En osynlig vän för 3 300 barn

Föredragshållare Jenny Axene och ordförande Viola Ingvarsson.

ÖDESHÖG (LT)

Ödeshög hjälper, en av de yngre föreningarna i kommunen, håller årsmöte i Immanuelskyrkan. Ordförande Viola Ingvarsson hälsar välkommen och lämnar snart över ord och bild till Jenny Axene. Till vardags är hon administratör och skolvärdinna på en…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share