En helig fornlämning

Å gamla kyrka – här släpptes kristendomen in tidigt

gamla kyrkoruin står kvar som ett monument över kyrkolivet på 1200- talet. Heliga Birgittas stoft fick under transport från Rom till Vadstena nattligt härbärge i Å kyrka.

VIKBOLANDET (LT)

Å socken på Vikbolandet blev vid kommunreformen 1862 en egen kommun. 1952 bildades Västra Vikbolandets kommun där Å ingick fram till 1974 då hela Vikbolandet upptogs i Norrköpings kommun. Å socken bär på lång medeltida historia och kallades under medeltiden för…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share