En inrättning för fattiga barn

Himmelstalunds herrgård

Himmelstalunds herrgård.

NORRKÖPING (LT)

Fattiga och föräldralösa barn som sprang runt på gatorna i Norrköping var en vanlig syn under 1700-talet. Av den anledningen reagerade stadens köpmän och ett anonymt upprop gällande barnens leverne publicerades i Norrköpings Weko-tidning vilket skapade debatt där brukspatron Christian Eberstein och fabrikör Petter Swartz yttrade sig i frågan.

Vid kröningen av Gustav III den 29 maj 1772 öppnades Gustavianska barnhusinrättningen där värnlösa och fattiga barn skulle få en fri stad, mat, kläder och utbildning.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160506

Share