Var finns landsbygden?

Landsbygden har inte samma problem som storstadsområdena, men är en avgörande resurs som löser storstadens problem på många områden.

Det investeras och byggs i storstadsområdena i en rasande fart medan resten av landet inte har samma expansiva utveckling. Ett allt mer påtagligt hinder för landsbygden är att det är svårt för banker att bevilja lån i områden med lägre värdetillväxt på grund av risk och krav på kapitaltäckning.

Byggföretag försvagas också ekonomiskt när de bygger på landsbygden på grund av tuffa nedskrivningar av värden i områden där marknadspriset understiger produktion-skostnaden. Vi har från tid till tid haft en politik som dels avreglerat finans och kredit-marknader i syfte att gynna tillväxt och utveckling. Dels genomfört ökade regleringar för att stävja risken för finansbubblor.

Dag Rogne (C)
Kommunstyrelsens ordförande Säffle Kommun

Fortsättning i papperstidningen 161209

Share